Psychoterapia dorosłych

– lęki,
– depresja,
– trudności adaptacyjne,
– traumy,
-trudności w procesie żałoby,
– DDA,
– współuzależnienie,
– konflikty międzypokoleniowe

Psychoterapia małżeńska/pary

– brak satysfakcji,
– zdrada,
– konflikty na tle wychowawczym

Poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

– sesje przedrozwodowe,
– mediacje związane ze sprawowaniem opieki, gdy rodzice nie mieszkają razem,
– konflikty na tle wychowawczym,
– konflikty w pracy

Psychoterapia/poradnictwo psychologiczne dla młodzieży

 – lęki,
– depresja,
– trudności adaptacyjne,
– traumy,
-samouszkadzanie,
– trudności w procesie żałoby,
– konflikty rówieśnicze,
– trudności w nauce

Psychoterapia dzieci / poradnictwo psychologiczne dla dzieci i ich rodziców

– lęki,
– depresja,
– trudności adaptacyjne,
– traumy,
– samouszkadzanie,
– trudności w procesie żałoby,
– konflikty rówieśnicze,
– trudności w nauce,
– masturbacja,
– moczenie,
– zanieczyszczanie się,
– trudne zachowania.Nie prowadzę terapii uzależnień i diagnostyki za pomocą testów.