Psychoterapia a poradnictwo psychologiczne

Psychoterapia to psychologiczna metoda leczenia chorób i zaburzeń psychicznych i wynikającego z tego cierpienia. Pomaga człowiekowi w lepszym radzeniu sobie z różnorodnymi problemami dnia codziennego, polepsza relacje międzyludzkie i zwiększa samoświadomość własnych zachowań.


Istnieje wiele szkół psychoterapii.


Ja pracuję w podejściu integracyjnym, które uznaje założenia więcej niż jednej z wielu szkół  psychoterapii i wykorzystuje ich dorobek. W moim przypadku są to następujące koncepcje teoretyczne i kliniczne:


• psychodynamiczna
• poznawczo-behawioralna
• humanistyczno-doświadczeniowa
• systemowa.


Jest to szczególnie wartościowy nurt we współczesnej psychoterapii, który pozwala na dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych, w zależności od specyfiki problemów klienta.


Uważam, ze kluczowym czynnikiem leczącym w psychoterapii jest relacja terapeutyczna.


Psychoterapia rozpoczyna się sesjami konsultacyjnymi, na których określa się cel terapii i omawia strukturę spotkań (częstotliwość, czas trwania), formy opłat. Wyjaśnia wątpliwości.


Obecnie prowadzę psychoterapię on-line.

Poradnictwo psychologiczne jest to mniej sformalizowane pomaganie, gdzie nie ma zdiagnozowanej choroby czy zaburzenia a jednak pacjent potrzebuje pomocy.


W psychoterapii dzieci i młodzieży a także w poradnictwie psychologicznym tego okresu rozwojowego w sesje włączani są często rodzice. W przypadku psychoterapii musi być na to zgoda pacjenta. Mimo tego, że pacjent jest niepełnoletni informacje uzyskane w czasie sesji nie są przekazywane dla rodziców bez zgody pacjenta. Nie dotyczy to przypadków, gdy zagrożone jest zdrowie i życie pacjenta.